Complicaties

Nabloeding
Zoals bij iedere ingreep kunnen er nabloedingen ontstaan. Deze nabloedingen ontstaan vaak na drukverhogende momenten, zoals opstaan van het toilet of van de bank omhoog komen. Indien er sprake is van een nabloeding ga dan liggen en doe de benen omhoog. Hierdoor wordt de druk op de aderen in de benen verminderd. Kijk waar het bloedt en leg, gedurende 15 – 20 minuten.  een drukkend verband aan met een thee-of handdoek.

Thrombose
Er bestaat een geringe kans op thrombose. Deze kans is erg klein omdat onder lokale verdoving geopereerd wordt, waardoor u het been kunt blijven bewegen. Bij risicopatiënten wordt thromboseprofylaxe gegeven.

Wondinfecties
Doordat er geen grote wonden meer worden gemaakt is de kans op wondinfecties nagenoeg uitgesloten.

Gevoelloze plek
Er is een kleine kans op gevoelloosheid rondom het met laser behandelde traject. In de loop van de tijd verdwijnt dit meestal vanzelf.

Verkleuring/wondje
Na sclerotherapie kan er in het verloop van de weggespoten ader een roestbruine verkleuring ontstaan. Dit verdwijnt in de loop van de tijd. Door het aanprikken van het ingespoten traject kan de verkleuring eerder verdwijnen. Soms kan er ook na het inspuiten een klein wondje ontstaan. Dit geneest meestal in 6 tot 8 weken.

Allergische reactie
Er kan in uitzonderingsgevallen een allergische reactie op de vloeistof optreden. Deze kan met medicatie behandeld worden.