Spataderen behandeling

 

Wat zijn spataderen?

Spataderen (varices) komen veel voor, meer bij vrouwen dan bij mannen. Enkele miljoenen Nederlanders hebben in meer of mindere mate last van spataderen.
Het bloed moet in de aderen tegen de zwaartekracht in naar het hart vervoerd worden. Om te zorgen dat het bloed niet naar beneden zakt zijn er in de aderen kleppen. Als deze kleppen niet goed werken worden de druk en het gewicht van het bloed groter, er is dan sprake van stuwing en ontstaan er spataderen.

Spataderen kunnen overal optreden en we onderscheiden verschillende typen, op basis van de vorm en grootte. Veel mensen krijgen in de loop van hun leven last van spataderen en het verwijderen ervan is dan ook een veel voorkomende behandeling.

Vraag meer informatie aan

Aderen en slagaderen
In het menselijke lichaam zijn er 2 verschillende systemen voor het vervoeren van het bloed. Allereerst zijn er de slagaderen (arteriën) die het zuurstofrijke bloed en de voedingsstoffen naar de weefsels vervoeren. Het andere systeem wordt gevormd door de aderen (venen) voor het transport van zuurstofarm bloed met daarin de afvalstoffen naar het hart en de longen. Aderverkalking komt in de slagaderen voor, terwijl spataderen alleen voorkomen in de aderen.

Kortom: de slagaderen vervoeren het bloed van het hart af waarbij het hart als pomp fungeert. De aderen voeren het bloed naar het hart toe. Voor de terugvoer van het bloed in de benen zijn 2 routes verantwoordelijk. De diepe en de oppervlakkige aderlijke (veneuze) route. De diepe aderen transporteren het meeste bloed, ongeveer 90%. Gezien de afstand tussen het hart en de benen is er een pomp die mede bijdraagt aan de terugvoer van het bloed in de benen naar het hart. Deze wordt gevormd door de spieren van de kuit (60%), de spieren van de voeten (25%) en de spieren van de bovenbenen (15%).

Hoe ontstaan spataderen?

Spataderen kunnen ontstaan door:

  • Erfelijkheid, vanwege een aangeboren zwakte van het steunweefsel van de aderen. Spataderen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (4:1).
  • Een staand of zittend beroep, waardoor het bloed naar de onderbenen zakt als gevolg van de zwaartekracht. De spieren in de onderbenen zijn dan niet voldoende in beweging om het bloed terug te pompen.
  • Een zwangerschap, door zowel de veranderde hormonale invloeden als door druk van de groeiende baarmoeder op de bekkenvaten, waardoor er een bemoeilijkte terugstroom is van het bloed uit de benen naar het hart.
  • Andere oorzaken, zoals een trombosebeen, ongevallen (botbreuken), operaties of overgewicht. Bij een trombosebeen zijn een of meerdere aderen dieper in het been (in het zogenaamde ‘diepe systeem’) verstopt, waardoor de oppervlakkige aderen overbelast raken. Na een aantal jaren kunnen dit spataderen worden.

Wat zijn de verschijnselen?

Spataderen geven niet altijd klachten, maar ze worden wel vaak als lelijk of storend ervaren. Het omgekeerde komt ook voor, dan zijn er al wel klachten, maar zijn de spataderen (nog) niet zichtbaar. De klachten nemen vaak in de loop van de dag toe.
Echte pijn is zeldzaam. Meestal is er sprake van een moe, zwaar gevoel in de benen en soms ook van jeuk, een branderig gevoel, nachtelijke krampen, rusteloze benen of opgezette onderbenen of enkels.

Kortom, er zijn allerlei klachten mogelijk die ontstaan door stuwing als gevolg van de spataderen. Als de stuwing blijft bestaan kunnen er ook huidafwijkingen optreden zoals eczeem en verkleuringen van de huid (pigmentvlek). Op den duur kunnen er slecht genezende wonden ontstaan en zelfs een open been.

Niet alleen grotere, maar ook haarvaatjes kunnen aanleiding geven tot verschillende symptomen zoals een gloeiend gevoel, branderigheid en jeuk.

Wat gebeurt er met spataderen als deze niet behandeld worden?

Onbehandelde spataderen geven lang niet altijd complicaties, maar het risico op aderontsteking (flebitis), een bloeding door het openstoten van een spatader, stolselvorming (trombose) of een open been (ulcus cruris) is echter wel groter. Uit preventief oogpunt kan een behandeling verstandig zijn.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Spataderen zijn niet altijd zichtbaar, dus is er een onderzoek nodig om vast te stellen of en hoe we ze moeten behandelen. Het behandelen van spataderen is voor iedere patiënt maatwerk.

Intakegesprek

Om de juiste therapie te bepalen en de juiste diagnose te stellen dient er een intakegesprek plaats te vinden waarbij het klachtenpatroon, de medische voorgeschiedenis en medisch noodzakelijke informatie wordt besproken. Vervolgens vindt een onderzoek van de benen en een duplexonderzoek plaats.

De resultaten van de onderzoeken worden aan de hand van tekeningen en plaatjes met u besproken. Vervolgens wordt er in overleg met u een behandelplan opgesteld.

Duplexonderzoek voor diagnose spataderen

Bij het duplexonderzoek gebruiken we een echoapparaat met duplex functie; geluidsgolven om de stroomrichting van het bloed met kleur en geluid in beeld te brengen. Hiermee kunnen we ‘lekke kleppen’ in de aderen opsporen. Met het echoapparaat wordt gekeken of en waar er in de benen sprake is van slecht werkende aderen. Zowel de oppervlakkige als de diepe aderen worden beoordeeld en in kaart gebracht. Het onderzoek is pijnloos en wordt poliklinisch uitgevoerd.