Laser behandeling / EVLA (Endoveneuze Laser Ablatie)

De Braam Kliniek hanteert moderne technieken om spataderen te behandelen. EVLA (endoveneuze laser ablatie) is een laserbehandeling om spataderen te laten krimpen om uiteindelijk te laten verdwijnen. De behandeling wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd waardoor u weinig tot geen pijn ervaart en na de ingreep direct naar huis kunt.

De laserbehandeling
De ader wordt afgetekend waarna we de huid verdoven met injecties. Zodra de verdoving is ingewerkt, brengen we via een kleine incisie – onder controle van een echobeeld – een laserfiber in de ader. Rondom de ader wordt verdovingsvloeistof ingespoten , waardoor u gedurende de behandeling niets voelt. Met het laserlicht wordt de ader tot 120°C verhit en vervolgens wordt de laserfiber langzaam uit de ader teruggetrokken. De vaatwand krimpt en de spatader sluit. Uw lichaam ruimt de restanten van het dichtgemaakte bloedvat op. Het bloed stroomt dan via andere, goedwerkende aderen terug naar het hart.

De ingreep duurt – afhankelijk van de te laseren trajecten – meestal minder dan 45 minuten en laat geen wonden of littekens achter. Het laseren kunnen we combineren met de Muller techniek, sclerocompressietherapie of foam-sclerocompressietherapie.

Video over het laseren van spataderen


Na de laserbehandeling

Nadat de spataderen zijn gelaserd, voelt u mogelijk tintelingen in uw been. Dit gevoel trekt geleidelijk weg. U krijgt een steunkous aangemeten voor 24 uur om de druk te verminderen en het lopen te stimuleren. Het is namelijk raadzaam om na de ingreep zoveel mogelijk te wandelen.

Als het laseren wordt gecombineerd met de Muller techniek, dan adviseren we de steunkous drie dagen en in combinatie met sclerotherapie 5 dagen te dragen. Om nabloedingen te voorkomen verzoeken we u na de Muller techniek de eerste 24 uur uw been hoog te houden en zo min mogelijk te staan en lopen.

Gedurende de behandeling maken we kleine incisies van circa 3 à 4 millimeter, die niet gehecht hoeven te worden. De kans op littekens is hierdoor erg klein. Na 3 maanden kunt u het resultaat van de behandeling beoordelen. Indien nodig kunt u met uw arts bespreken of er nog een behandeling nodig is.

Eventuele risico’s
We zetten de nieuwste lasertechnieken in waardoor complicaties nauwelijks voorkomen. Daarnaast nemen we, indien nodig, preventieve maatregelen tegen trombose. Complicaties die kunnen optreden zijn nabloedingen, (tijdelijke) gevoelloosheid en allergische reacties.

Andere behandelmethoden