Klachten

Het is belangrijk dat u tevreden bent over de (medische ) zorg die u in de Braam Kliniek krijgt. Toch kunnen dingen anders verlopen dan u graag had gewild of had verwacht. Dat kan zijn op het gebied van onderzoek en behandeling maar ook in de communicatie of op organisatorisch gebied. Uw klacht of opmerking kan voor ons een belangrijk hulpmiddel zijn om de kwaliteit van onze zorg te optimaliseren.

Wat kan ik doen met mijn klacht

Wij streven naar 100% tevreden klanten. Mocht u ondanks alles toch ontevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u dit kenbaar maken door een brief te sturen naar de Braam Kliniek, t.a.v. klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

Wij geven er de voorkeur aan dat de klacht, daar waar deze ontstaat, met de desbetreffende medewerker wordt besproken. Wij willen patiënten daartoe nadrukkelijk uitnodigen. Wanneer de klager zich niet rechtstreeks wil wenden tot diegene tegen wie de klacht is gericht, kan hij de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk persoon ..

Klachten kunt u richten tot: Braam Kliniek t.a.v. Klachtenfunctionaris, Zoom 10 9405 PS Assen

Registratie van de klachten

Als u een klacht indient wordt deze geregistreerd. De klachtenfunctionaris stelt jaarlijks op basis van de registratie een openbaar verslag op waarin het aantal en de aard van de door de klachtenfunctionaris behandelde klachten worden vermeld. Het bestuur van de Braam Kliniek zendt het verslag van de klachtenfunctionaris voor 1 april van het daaropvolgende jaar aan de bevoegde regionale inspecteur voor de volksgezondheid.

Klachtenreglement Het klachtenreglement is op te vragen bij de Braam Kliniek of klik op Klachtenreglement Braamkliniek.

Meer informatie?

  Vul onderstaande gegevens in en wij nemen contact met u op.

  We zullen u terugbellen op een werkdag tussen 08.00 - 16.00 uur

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoon


  bel: 0592 - 315255
  of vul het contactformulier in