Aambeien

Wat zijn aambeien?

Op jaarbasis hebben ongeveer 1,6 miljoen mensen last van aambeien. De aandoening komt vooral voor bij mensen boven de vijftig jaar en ongeveer vier keer vaker bij vrouwen dan bij mannen. Hoewel het een onschuldige aandoening is, ondervinden veel mensen er dagelijks hinder van. Maar wat zijn aambeien precies?

De definitie van aambeien (hemorroïden)

Aambeien zijn zwellichamen (sponsachtige netwerken van bloedvaten met slijmvlies) die de anus afsluiten en voorkomen dat er ontlasting lekt. Wanneer ontlasting langs deze zwellichamen glijdt, zakt het zwellichaam een beetje waarna het wordt teruggetrokken.

Kortom, iedereen heeft aambeien!

Maar wanneer de zwellichamen onder druk komen te staan, door obstipatie of (te) hard persen tijdens de stoelgang , loopt de druk in de bloedvaten hoog op. Hierdoor zetten de zwellichamen op. Ook kunnen de ophangbandjes kapotscheuren waardoor de zwellichamen zakken.

Wat zijn aambeien?

Deze uitgezakte zwellichamen – net boven de sluitspier – worden in de volksmond aambeien genoemd. Het zijn min of meer uitgezette aderen in het laatste deel van de endeldarm. Door zwelling zijn sommige ook buiten de anus zichtbaar.

Bekijk alle behandelingen

Stel een behandeling niet uit

Er heerst nog een groot taboe op het onderwerp ‘aambeien’. Mensen schamen zich en praten liever niet over hun situatie. Hierdoor durven sommigen hun probleem niet met de huisarts bespreken. Voor uw beeld: van de 1,6 miljoen mensen worden slechts 50.000 patiënten doorverwezen naar een medisch specialist voor een behandeling.

Daarnaast besteden gemiddelde huisartsenpraktijken weinig aandacht aan dit onderwerp. Er is veelal sprake van onderdiagnostiek en onderbehandeling, waardoor patiënten onnodig lang met klachten blijven rondlopen. Klachten van aambeien leiden in ernstige gevallen zelfs tot een sociaal isolement. Heeft u last van aambeien? Wacht dan niet te lang met een behandeling .

Het verschil tussen aambeien en marisken

Aambeien worden soms verward met marisken. Marisken zijn uitwendige zichtbare, uitgezakte huidplooien rondom de anus. Het zijn van oorsprong aambeien, maar de aders zijn niet (meer) aanwezig. Marisken kunnen hygiënische klachten geven, zoals jeuk en vuil ondergoed. Indien er geen klachten zijn, is behandeling niet noodzakelijk. Bij klachten worden ze onder lokale verdoving verwijderd.

Bekijk alle behandelingen

De symptomen en klachten

Aambeien veroorzaken jeuk, pijn, irritatie of een branderig gevoel rondom de anus. Ook kan uw ontlasting gepaard gaan met helderrood bloed.

Het herkennen van aambeien

Aambeien worden als volgt ingedeeld:

 • Graad 1: aambeien komen tijdens het persen niet naar buiten en zijn enkel zichtbaar bij een proctoscopie.
 • Graad 2: aambeien komen tijdens het persen naar buiten en trekken zich vervolgens terug.
 • Graad 3: aambeien komen tijdens het persen naar buiten, trekken zich niet terug en dient u zelf terug te duwen.
 • Graad 4: aambeien hangen buiten de anus en kunt u niet zelf terugduwen.

Symptomen aambeien

Inwendige aambeien

Bij inwendige aambeien zwellen de zwellichamen enkel op in het onderste deel van de endeldarm, boven de sluitspier. Daardoor zijn ze niet zichtbaar. Inwendige aambeien zijn veelal pijnloos omdat ze zich op een plek bevinden waar zenuwen geen pijn waarnemen. Wel kunnen ze met de ontlasting mee naar buiten zakken.

Uitwendige aambeien

Een uitwendige aambei is door de hoge druk naar buiten geduwd. U voelt een zacht en pijnlijk bultje aan de buitenkant van de anus. Uitwendige aambeien gaan gepaard met diverse klachten. U ervaart bijvoorbeeld een drukkend, pijnlijk of jeukend gevoel bij de anus. Aambeien zijn niet besmettelijk. Een aambei ontstaat vaak doordat u (te hard) perst tijdens de stoelgang. U kunt uw stoelgang verbeteren door voldoende water te drinken, veel vezels te eten en op tijd naar het toilet te gaan.

Kan ik aambeien terugduwen?

Hebt u niet-getromboseerde aambeien? Dan is het verstandig om deze terug naar binnen te duwen. Let er op dat u dit enkel doet wanneer u ligt. Het terugduwen van aambeien verkleind de kans op trombosering. Lukt het niet om de aambeien terug te duwen? Dan moet u dit niet forceren.

eerste consult aanvragen

De klachten van aambeien

Pijnlijke aambeien

In de meeste gevallen zijn aambeien niet pijnlijk. Enkel getromboseerde aambeien kunnen pijnklachten geven. Heeft u last van aambeien? Dan kunt u bijvoorbeeld wel klachten als jeuk en irritatie ervaren. Alle mogelijke klachten van aambeien staan hieronder opgesomd:

Zichtbaar bloedverlies op ontlasting of papier

De sluitspier van de anus knelt de basis van de aambei af waardoor deze gestuwd raakt. Door de druk van het persen of door harde ontlasting kunnen bloedvaatjes springen waardoor er bloedverlies via de anus optreedt.

Pijn tijdens de stoelgang

Door stuwing, als gevolg van het aanspannen van de kringspier rond de aambei, is het mogelijk dat bloed in de afgeknelde aders stolt. Dit noemt men een getromboseerde aambei. Bij een getromboseerde aambei is het bloed in de aambei komen te stollen. Het stolsel zet uit in het bloedvat en er ontstaat druk op de aderwand. De zenuwen in de aderwand nemen vervolgens pijn waar. Deze pijn duurt vaak enkele dagen en zwakt vervolgens af. Een getromboseerde aambei is ongevaarlijk. Wanneer de pijn heftig is, kan deze worden bestreden met pijnstillers.

Jeuk, branderig of ongemakkelijk gevoel

Bij veel druk op de zwelkussentjes worden de ophangbandjes opgerekt en/of kapot getrokken. Hierdoor zakken de aders in de zwellichamen naar beneden en komen ze via de anus naar buiten. Dit heeft een ongemakkelijk, jeukend, branderig en pijnlijk gevoel tot gevolg. De jeuk en het branderig gevoel ontstaan veelal door irritatie rondom de anus.

Belangrijk om te weten

Deze klachten kunnen ook door andere ziekten van de darm of de huid van de anus veroorzaakt worden. Het is daarom van belang dat er bij klachten altijd in het laatste deel van de darm gekeken wordt. Het uitwendig onderzoek alleen is niet afdoende. Ervaart u (een van) bovenstaande klachten? Blijf er dan niet mee rondlopen

eerste consult aanvragen

Aambeien oorzaak

Aambeien ontstaan door een verhoogde druk op de zwellichamen waardoor deze uitzakken. Deze verhoogde druk wordt door diverse factoren veroorzaakt.

Hoe aambeien worden veroorzaakt

 • Een harde en droge ontlasting die moeilijk op gang komt door veel zitten, weinig beweging, onvoldoende inname van vocht of voedingsvezels en een te hoog lichaamsgewicht.
 • Bij een bevalling of zwaar werk waarbij veel getild wordt, waardoor druk toeneemt op de bloedvaten en de anus.
 • Het verslappen van de bekkenbodemspieren (bijvoorbeeld door ouderdom) en het verlies van veerkracht rondom de bloedvaatjes.
 • Te lang ophouden van de ontlasting of juist te vaak naar of te lang naar het toilet gaan. In de regel produceert een persoon gemiddeld één keer per dag ontlasting.

Hoe aambeien worden voorkomen

Vermijd zwaar tillen en zorg voor voldoende lichaamsbeweging en een soepele stoelgang zodat u niet hoeft te persen. U houdt de ontlasting zacht door voldoende vezels te eten, per dag minimaal twee liter vocht te drinken en naar het toilet te gaan zodra u aandrang voelt. U drinkt voldoende als de urine licht van kleur is.

Oorzaak van aambeien

Aambeien ontstaan door een verhoogde druk op de zwellichamen waardoor deze uitzakken. Deze verhoogde druk wordt door diverse factoren veroorzaakt.

Hoe aambeien worden veroorzaakt

 • Een harde en droge ontlasting die moeilijk op gang komt door veel zitten, weinig beweging, onvoldoende inname van vocht of voedingsvezels en een te hoog lichaamsgewicht.
 • Bij een bevalling of zwaar werk waarbij veel getild wordt, waardoor druk toeneemt op de bloedvaten en de anus.
 • Het verslappen van de bekkenbodemspieren (bijvoorbeeld door ouderdom) en het verlies van veerkracht rondom de bloedvaatjes.
 • Te lang ophouden van de ontlasting of juist te vaak naar of te lang naar het toilet gaan. In de regel produceert een persoon gemiddeld één keer per dag ontlasting.

Ervaart u (een van) bovenstaande klachten? Blijf er dan niet mee rondlopen

intakegesprek aanvragen

Hoe aambeien worden voorkomen

Vermijd zwaar tillen en zorg voor voldoende lichaamsbeweging en een soepele stoelgang zodat u niet hoeft te persen. U houdt de ontlasting zacht door voldoende vezels te eten, per dag minimaal twee liter vocht te drinken en naar het toilet te gaan zodra u aandrang voelt. U drinkt voldoende als de urine licht van kleur is.

Aambeien behandelen

Laat uw aambeien (hemorroïden) snel en effectief verwijderen met een van onze behandelingen. Door aambeien te behandelen lost u veel dagelijkse klachten direct op.

Behandelingen voor aambeien (hemorroïden)

Bij Braam Kliniek kunt u terecht voor de volgende behandelingen:

Intake voor een behandeling

Wilt u uw aambeien laten behandelen door de specialisten van Braam Kliniek? Dan vindt er allereerst een intake plaats. Tijdens de intake worden uw klachtenpatroon en medische voorgeschiedenis in kaart gebracht.

eerste consult aanvragen

Lichamelijk onderzoek

Vervolgens wordt u lichamelijk onderzocht. Enkele uren voorafgaand aan dit onderzoek, wordt middels een klysma het laatste deel van de endeldarm schoongemaakt.

Het onderzoek wordt verricht in zijligging met de knieën opgetrokken. De anus wordt door de arts bekeken. Hij tast met de vinger de binnenkant af van de anus en het laatste deel van de endeldarm.

Vervolgens brengt de arts een buisvormig instrument, de proctoscoop, in de anus om het slijmvlies te beoordelen. Het inbrengen van de proctoscoop geeft mogelijk een onaangenaam gevoel. Indien nodig worden de aambeien direct behandeld (zoals rubberbandligatie ).

Behandelen van inwendige en uitwendige aambeien

Kleine zwellingen aan de binnenkant van de endeldarm zijn vaak pijnloos en beginnen te bloeden bij een toiletbezoek. Deze aambeien genezen vanzelf na verloop van tijd.

Grotere zwellingen kunnen (gedeeltelijk) uit de anus hangen. Deze kunt u meestal terugduwen met een vinger. Deze aambeien worden eenvoudig met een van onze behandelingen verwijderd.

Afhankelijk van de bevindingen uit de intake kiest de arts – in overleg met u – een passende behandeling.

Aambeien verwijderen

Als u klachten ervaart, dan is het raadzaam om de aambeien te laten verwijderen door onze specialisten.

Wat te doen tegen aambeien?

Er bestaan diverse methodes om aambeien te behandelen. Zo zijn er bepaalde zalven, crèmes en zetpillen die genezing van aambeien versnellen.
Geven deze methodes niet het gewenste effect? Dan zijn aambeien effectief te verwijderen met een van onze behandelingen.

Aambeien verwijderen met een behandeling

Uw aambeien worden effectief verwijderd, waarna alle dagelijkse klachten vrijwel direct opgelost zijn.

Mogelijke behandelingen:

eerste consult aanvragen

Andres van Goethem, chirurg

Artsexamen juni 1994 Universiteit van Groningen
Geregistreerd als algemeen chirurg sinds 1 januari 2003
BIG registratienummer: 89043498301

Andres van Goethem (1966) volgde na het artsexamen in Groningen zijn studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit en zijn opleiding tot algemeen chirurg in het AMC te Amsterdam. Gedurende zijn studie en opleiding realiseerde hij diverse medische studies, publicaties en presentaties en tevens was hij actief betrokken op het gebied van onderwijs. Mede gezien zijn bijzondere interesse in de flebologie combineerde hij al vroeg zijn werkzaamheden als algemeen chirurg met werkzaamheden in een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van spataderen. Daar werd door hem een succesvolle chirurgische afdeling opgebouwd. Inmiddels is hij als chirurg-fleboloog uitgebreid bekend met het internationale netwerk van flebologen. Dit resulteerde mede in nauwe contacten met prominente centra. Sinds september 2008 is Andres van Goethem als algemeen chirurg werkzaam in de Braam Kliniek.

Meer informatie?

  Vul onderstaande gegevens in en wij nemen contact met u op.

  We zullen u terugbellen op een werkdag tussen 08.00 - 16.00 uur

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoon


  bel: 0592 - 315255
  of vul het contactformulier in